Studentene skal lykkes!

Ny frist 30 august!
til seminaret
Hva gjør vi etter mottaket?
14.-15. september

Nytt nasjonalt prosjekt i høyere utdanning
Bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. 35 % av de som starter i høyere utdanning i Norge fullfører aldri, ifølge SSB. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser flere negative sider av at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.

Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet.

1.januar 2017 startet vi derfor opp prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning.  Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav. Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt. Det skal arbeides med å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjon. Aktiviteten vil være forskningsbasert, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

På bakgrunn av erfaring i egne frafallsprosjekter leder UiB arbeidet. Som første konkrete tiltak i prosjektet inviteres ansatte som arbeider med mottak og førstesemester til arbeidsseminar 16.-17. mars

 

Les prosjektbeskrivelsen og mer om bakgrunnen for prosjektet her

Les mer om hvem som står bak prosjektet

Bli med som deltager